Aidn

Bli kjent med morgendagens journalløsning for pleie og omsorg

Hvis du gikk glipp av det, ønsker å se det igjen eller dele med noen, kan du se opptaket ved å klikke på knappen under.

Her finner du en oversikt over spørsmål og svar som dukket opp i webinaret.

Vil det være muligheter for samhandling i systemet, spesielt knyttet til Individuell Plan?
Vi jobber for å skape et helsevesen som fremmer samarbeid på alle områder, inkludert Individuell Plan.

Er det planlagt funksjonalitet for vederlagsberegning og økonomiopplysninger til hjemmeboende?
Vi arbeider med dette nå og forventer å ha en løsning klar før høsten.

Når forventes pasientens legemiddelliste (PLL) å bli fullført?
Støtte for PLL er allerede tilgjengelig i Aidn. Tilgjengeligheten for kommunene avhenger av regionale innføringsprosjekter.

Hvordan kan pårørende komme i gang med Aidn hvis brukeren ikke har hatt tjenester fra kommunen tidligere?
Pårørende til de uten kommunale tjenester kan bruke Mitt Aidn til å søke om tjenester. Tjenestemottakere har standard tilgang til Mitt Aidn for å følge med på sin plan og kommunisere med helsepersonell.

Vil besøksplanlegging og informasjon om hjelpemidler være tilgjengelig i Mitt Aidn?
En delt kalender er planlagt for å effektivisere møtekoordinering. Hjelpemiddelinformasjon vil også være et fremtidig fokusområde.

Er kartleggingen av brukerens behov og ønsker digital?
Hvorvidt kartleggingen gjennomføres digitalt er opp til kommunen selv. Vi ser på muligheter når det gjelder koordinering og innkalling til selve møtet, for eksempel med en felles kalender. Det vil også være gode muligheter for pårørende og den som søkes på vegne av å sende inn ytterligere informasjon som f.eks. vurdering av brannsikkerhet, informasjon om bolig, vurdering av behov for hjelp (deler av IPLOS) eksempelvis.

Har Aidn funksjoner for hjelpemiddelformidling i kommunen? Er digital samhandling med NAV Hjelpemiddelsentral en mulighet?
Dette er ikke et nåværende fokus, men vi er klar over utfordringene og vi vil tilby løsninger på dette området.

Hvordan vil dere støtte kommunene i implementeringen av Aidn?
Vi ser en økende aktivitet knyttet til markedsdialoger og spørsmål om anskaffelse. Aidn jobber aktivt med å ansette flere ressurser for å håndtere anskaffelsesprosessene og styrke avdelingen som bistår kommunene under implementeringen. Samtidig fokuserer vi på å gjøre digital onboarding smart og effektiv, med dedikerte ansatte som kan veilede under innføringsprosessen.

Er det mulig å komme i kontakt med pilotkommuner angående informasjonssikkerhet og samsvar med KiNS-sikkerhetskrav?
Ja, send en e-post til hei@aidn.no for å starte dialogen.

Dere viste demo av en ny søknad om helse- og omsorgstjenester. I demoen fikk bruker beskjed om at man ikke kunne laste opp ytterligere informasjon etter søknaden var sendt. Vil dette ikke være mulig?
Vi jobber med en løsning for dette, slik at det skal bli mulig for søker å logge inn igjen og laste opp relevante dokumenter som de ikke hadde for hånden da søknaden skulle sendes.

Har dere strukturert journal?
Aidn i journalen er strukturert, noe som gir en masse muligheter for å spare tid og arbeid, og samtidig heve kvaliteten på både behandling og dokumentasjon. For eksempel gjenbruker vi alltid data der det gir mening. Det enkleste eksempelet er kanskje automatisk innhenting av høyde når man skal gjøre en ny ernæringsscreening. Strukturert journal gjør også at vi allerede i dag har all historikk på kartlegginger og målinger bare ett klikk unna.

Men det er bare den spede starten, og det å utnytte den strukturerte journalen godt er noe av det mest spennende vi jobber med. Noen eksempler kan være: Varsle hvis det blir delt ut mer av et medikament enn oppgitt maksdose. Holde kontroll på status på tvangstiltak og når disse må fornyes. Gi statistikk på bruk av beroligende medikamenter. Varsle om dårlige nyreprøver som gjør at medisindoser må reduseres. Oppgavestyringen er også strukturert slik at kommunen for eksempel kan få rapporter på om vedtak blir utført som planlagt.