Aidn

Bli pilotkommune

Mange kommuner er interessert i å prøve ut de nye helseløsningene vi lager. Det er vi glade for! Det er kun brukerne som har fasiten på om et IT-system er godt nok eller ikke. Vi tar når som helst en prat for å høre hvor skoen trykker mest i deres ehelse-hverdag, og hvordan vi best kan hjelpe. Dere kan melde interesse i skjemaet, eller ringe 41 43 44 64.