Aidn

Viser frem fremtidens pasientjournal

‒ Journalsystemer skal være glitrende eksempler på brukervennlighet, høyteknologi og samhandling. Ingen trenger et kurs for å bruke Facebook eller en iPhone. Helsepersonell skal forvente det samme av sine arbeidsverktøy! Dette sier Ingebjørn Bleidvin, gründer og medisinsk ansvarlig i Aidn, en av Norges største e-helse-satsinger.

Illustrasjon som viser hvordan tjenesten ser ut.

‒ Eldrebølgen koblet med mangel på helsepersonell er en av de største utfordringene for det norske samfunnet akkurat nå. Det er helt avgjørende at verken sykepleiere, leger eller helseledere kaster bort dyrebar tid på å knote med kompliserte datasystemer, sier Bleidvin.

Han er også kommuneoverlege, og kjenner selv på frustrasjonen over å jobbe i systemer som stjeler tid han heller burde brukt på pasienter. Særlig kommunehelsetjenesten er preget av eldre systemer, som i liten grad samhandler med resten av helsevesenet.

Investerer én milliard

‒ Vi tenker pasientjournal på en helt ny måte, sier administrerende direktør i Aidn, Morten Moe Gjendemsjø. Aidn er det raskest voksende selskapet i det norske ehelse-konsernet Kernel, som også
eier DIPS – journalsystemet for sykehusene i hele Norge utenom Helse Midt. Investorene har lagt en milliard kroner på bordet, med oppdrag om at Aidn skal utgjøre en reell forskjell for det norske samfunnet. Målet er å hjelpe helsetjenesten til bedre organisering og samhandling, samtidig som både pasienter, pårørende og helsepersonell får en bedre hverdag.

Gjendemsjø fremhever styrken de har, ved at de kan la kreative ansatte med lang erfaring fra helsetjenesten få starte med helt blanke ark.

‒ For knappe to år siden var vi tre ansatte og hadde kun noen designskisser. Når er vi rundt 80 ansatte og nærmer oss med stormskritt et fullverdig kommunehelsesystem. Kraften i Kernel sin satsing, koblet med moderne utviklingsmetoder, gjør at det er mulig å få til ting mange inntil nylig avskrev som urealistisk, sier han. Aidn har også hentet inn eksperter fra andre fagfelt og bransjer, som har med seg helt nye perspektiv og smarte løsninger som helsetjenesten kan utnytte.

Bilde av kvinne med ett øye lukket

Brukeren med – hele veien

Ifølge Gjendemsjø legger Aidn uvanlig mye ressurser i brukermedvirkning og innsiktsarbeid:

‒ Vi har over tid fått følge fagpersonell i deres hverdag i helsetjenesten, og har skygget mange av de som allerede har utviklet smartere måter å jobbe på. Når vi jobber med brukerinnsikt spør vi ikke bare «Hvordan jobber du?», men også «Hvordan ønsker du egentlig å jobbe?». Så lager vi et design og en arbeidsflyt som ivaretar disse behovene. Deretter tester både helsepersonell og pasienter ut det vi lager for å se om det fungerer. Gjør det ikke det, er det tilbake til tegnebrettet. Tradisjonell programvareutvikling er snudd fra «tilpass deg til det du får» til «fiks alt som ikke funker», forklarer Gjendemsjø.

Bilde av Ingebjørn Bleidvin
Ingebjørn Bleidvin er medisinsk direktør og en av gründerne i Aidn. Han er også kommuneoverlege i Hadsel i Vesterålen, og vet hva som må på plass for å gi helsepersonell bedre tid til pasientbehandling.

Oversikt og kontroll

Det å gi helsehjelp handler om det nære møtet mellom pasient og pleier. Men det handler også om de store systemene rundt: vaktlister, behandlingsplaner, søknader, medisinutlevering og så videre. For Bleidvin er denne balansen svært viktig.

‒ Vi gir helsepersonell muligheten til å jobbe mer med det aller viktigste: pasientbehandling. Samtidig vet vi at ressurskontroll og styringsdata er helt avgjørende for å få hjulene til å gå rundt i kommunehelsetjenesten. Noe av det viktigste vi kan gjøre er å gi kommunene oversikt og kontroll, uten at det stjeler av tiden som helsepersonell trenger å bruke med pasientene, forklarer han.

Datadeling og samarbeid

Selv om Aidn ønsker å snu opp ned på mye innen norsk primærhelsetjeneste, understreker Gjendemsjø at dette ikke er et sololøp, og at Aidn langt fra skal mure inne helsedata i sitt eget system.

‒ Nytteverdien av Aidn øker jo mer vi samarbeider, og jo flere vi samarbeider med. Datadeling og samhandling er bygget inn i Aidns DNA; både kulturelt i organisasjonen vår og helt konkret i datakoden vår.

Bilde av Morten Gjendemsjø
Morten Moe Gjendemsjø er administrerende direktør i Aidn, og også en av gründerne. Han holder fram tett brukerinvolvering og hyppig testing som en viktig del av arbeidsmetoden når ny teknologi utvikles.

Ikke minst fremhever Gjendemsjø verdien av nasjonale e-helse-løsninger. Kjernejournal, e-resept og vaksinasjonsregisteret er bare noen eksempler på offentlige prosjekt, som gir stor verdi når dataene kan benyttes direkte i journalsystemene til helsepersonell.

Kontinuerlig utvikling

‒ Nå er vi kommet dit at vi har vår første versjon i utprøving i reell drift i utvalgte kommuner. Men «ferdige» skal vi aldri bli. I likhet med all annen programvare nå til dags må helsesystemer utvikles hele tiden, sier Gjendemsjø.

‒ Målet vårt er bedre bruk av tiden til helsepersonell, bedre datagrunnlag for ressursbruk, bedre pasientsikkerhet, og en bedre opplevelse av hele helsetjenesten for både innbyggerne og de som jobber i tjenesten. Med Aidn, i samarbeid med et bredt nettverk av både private og offentlige e-helse-aktører, har vi en unik mulighet til å faktisk få til alt dette, understreker Bleidvin.

Vil du vite mer?

Gå til demoen for å se hva Aidn er i ferd med å lage

Har du innspill, eller vil du delta i testingen?

Send en e-post til info@aidn.no

Aidn, kort forklart:

  • I dag bruker helsepersonell mye tid på datasystemer som ikke kommuniserer eller er oppdatert. Leger må ringe rundt for å få tak i vesentlig informasjon. Sykepleiere må fylle inn samme data i ulike system både to og tre ganger. Pasienten opplever en fragmentert helsetjeneste, hvor ulike deler i verste fall motarbeider hverandre uten å vite det.
  • Alt dette skal Aidn gjøre noe med. Aidn er det raskest voksende e-helse-selskapet i Norge, og har fått en milliard kroner av sine investorer for å utvikle dataverktøy som kan løse en av vår tids største samfunnsutfordringer: eldrebølgen kombinert med mangel på helsepersonell.
  • Aidn bygger et bredt helsesystem for både klinisk journal, samhandling og ressursstyring. Hver brukergruppe, inkludert pasient og pårørende, får tilpassede og intuitive arbeidsflater. Helsepersonell får støtte og hjelp som gjør at de minimerer tidsbruken foran PC-skjermen. Du kan se hvordan på aidn.no